(Pokud není datum specifikováno, zobrazí se veškeré záznamy.)
ID Název
1 Aktivní organizace nebo hist.výskyt
2 Transform.organizace-důsledkem reformy
3 Organizace ukončila aktivitu
4 Činnost přerušena