Ministerstvo vnitra

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2017

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2017

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 8 119 944 tis. Kč

Výdaje 63 347 442 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 8 189 858 tis. Kč

Výdaje 65 106 288 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 4 497 950 tis. Kč

Výdaje 26 436 876 tis. Kč

Plnění rozpočtu

40,61 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 285 820 708
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 97 899 826
Všeobecná pokladní správa 67 203 413
Ministerstvo vnitra 26 436 876
Ministerstvo obrany 22 990 779
Ministerstvo zemědělství 22 278 482
Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 005 001
Státní dluh 19 125 303
Ostatní 68 123 106
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Ministerstvo vnitra

 

Podřízené příspěvkové organizace - Ministerstvo vnitra

 

Sumáře účetní závěrky - Ministerstvo vnitra

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Ministerstvo vnitra

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet - Ministerstvo vnitra