Úřad vlády České republiky

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2017

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2017

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 107 183 tis. Kč

Výdaje 1 241 661 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 108 209 tis. Kč

Výdaje 1 183 388 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 45 078 tis. Kč

Výdaje 678 624 tis. Kč

Plnění rozpočtu

57,35 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 420 031 827
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 127 039 743
Všeobecná pokladní správa 96 555 316
Ministerstvo vnitra 41 801 043
Státní dluh 34 227 147
Ministerstvo obrany 33 954 755
Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 766 183
Ministerstvo dopravy 27 959 491
Ostatní 111 408 320
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Úřad vlády České republiky

 

Podřízené příspěvkové organizace - Úřad vlády České republiky

 

Sumáře účetní závěrky - Úřad vlády České republiky

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Úřad vlády České republiky

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet - Úřad vlády České republiky