Přehled státního rozpočtu

Monitor Státního rozpočtu přehledně zobrazuje příjmy a výdaje státu v dělení dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a dále dle druhů jednotlivých výdajů.

Výdaje státního rozpočtu v roce 2017

Příjmy státního rozpočtu v roce 2017

Rozpočet státu

Celkové výdaje za rok 2017

302 985 600 tis. Kč

Celkové příjmy za rok 2017

307 665 906 tis. Kč

Bilance za rok 2017

4 680 305 tis. Kč

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 142 044 691
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 51 999 768
Všeobecná pokladní správa 31 150 568
Ministerstvo zemědělství 14 623 574
Ministerstvo vnitra 11 571 513
Ministerstvo obrany 11 180 997
Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 559 391
Ministerstvo dopravy 6 648 817
Ostatní 24 206 281
 

Pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2017

 
 

Rozklikávací rozpočty

 

Rozklikávací rozpočet pro výdaje podle kapitol a OSS

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Druhový rozklikávací rozpočet pro financování

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet