Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

71172050

Sídlo

Na Vizině 28, 702 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 71172050

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 71172050

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Rada kraje
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 29. 5. 2018
Vyjádření