Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

70933987

Sídlo

Zelená 1406/42, 702 00 Ostrava

Zřizovatel

Statutární město Ostrava

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

 
 

Atributy organizace - Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace, IČ: 70933987

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace, IČ: 70933987

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha