Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

66741335

Sídlo

Komenského 64, 741 01 Nový Jičín

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, IČO 66741335

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace, IČO 66741335

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Rada kraje
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 29. 5. 2018
Vyjádření Účetní závěrka dotčené účetní jednotky za období 2017 byla schválena Radou Moravskoslezského kraje usnesením č. 39/3510 ze dne 29.5.2018