Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

62331558

Sídlo

Komenského 328/2, 736 01 Havířov - Město

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČO 62331558

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace, IČO 62331558

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Rada obce
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 29. 5. 2018
Vyjádření