Základní umělecká škola Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

62330292

Sídlo

Derkova 1, 741 01 Nový Jičín

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Základní umělecká škola Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace, IČO 62330292

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Základní umělecká škola Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace, IČO 62330292

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Rada kraje
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 29. 5. 2018
Vyjádření Účetní jednotka souhlasí s výrokem o schválení účetní závěrky.