Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava - Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

61989339

Sídlo

Reymontova 584, 720 00 Ostrava

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava - Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace, IČO 61989339

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava - Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace, IČO 61989339

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Rada kraje
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 29. 5. 2017
Vyjádření