Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

47813750

Sídlo

Olomoucká 86, 746 01 Opava

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Rada kraje
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 15. 5. 2018
Vyjádření Usnesení Rady Moravskoslezského kraje č.38/3318 ze dne 15.5.2018.