Střední škola průmyslová a umělecká Opava, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

47813121

Sídlo

Praskova 8, 746 01 Opava

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Střední škola průmyslová a umělecká Opava, příspěvková organizace, IČO 47813121

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Střední škola průmyslová a umělecká Opava, příspěvková organizace, IČO 47813121

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zastupitelstvo kraje
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 29. 5. 2018
Vyjádření