Dětský domov a Školní jídelna Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

47811919

Sídlo

Rybí trh 171/14, 746 89 Opava

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Dětský domov a Školní jídelna Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČO 47811919

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Dětský domov a Školní jídelna Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČO 47811919

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Rada kraje
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 29. 5. 2018
Vyjádření Ředitel organizace se seznámil s protokolem o schvalování účetní závěrky za období 2017 dotčené účetní jednotky a uznal jeho správnost.