Městský společenský dům v Kolíně

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

46383859

Sídlo

Zámecká 109, 280 00 Kolín

Zřizovatel

Město Kolín

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Městský společenský dům v Kolíně, IČO 46383859

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Městský společenský dům v Kolíně, IČO 46383859

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zastupitelstvo obce
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 19. 3. 2018
Vyjádření