Základní škola, Dětský domov,Školní družina a Školní jídelna Vrbno pod Pradědem, nám. Sv.Michala 17, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

00852619

Sídlo

nám. Sv.Michala 17, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Základní škola, Dětský domov,Školní družina a Školní jídelna Vrbno pod Pradědem, nám. Sv.Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Základní škola, Dětský domov,Školní družina a Školní jídelna Vrbno pod Pradědem, nám. Sv.Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Rada kraje
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 29. 5. 2018
Vyjádření Účetní jednotka se s protokolem seznámila a souhlasí.