Základní umělecká škola Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

00852481

Sídlo

Čapkova 6, 795 01 Rýmařov

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Základní umělecká škola Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČO 00852481

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Základní umělecká škola Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČO 00852481

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Rada kraje
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 29. 5. 2018
Vyjádření