Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

00846881

Sídlo

Cihelní 410, 738 01 Frýdek - Místek

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Rada kraje
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 29. 5. 2018
Vyjádření