Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace.

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

00602124

Sídlo

Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace., IČO 00602124

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace., IČO 00602124

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Rada kraje
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 29. 5. 2018
Vyjádření