Domov mládeže a Školní jídelna - výdejna, Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

00602001

Sídlo

Krakovská 1095, 705 00 Ostrava - Hrabůvka

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Domov mládeže a Školní jídelna - výdejna, Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace, IČO 00602001

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Domov mládeže a Školní jídelna - výdejna, Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace, IČO 00602001

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Rada kraje
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 29. 5. 2018
Vyjádření