Změny ve verzi 2.3:

 • Publikace dat výkazu Fin SPO
  Rozpočtová data státních příspěvkových organizací. (např. Národní technická knihovna)
 • Přezkum hospodaření obcí
  Na profil každé obce je přidána informace o přezkumu jejího hospodaření. Informace jsou čerpány z publikovaných souborů na stránkách MF. Informace o algoritmech SIMU zůstává dále v samostatné záložce. (např. Buštěhrad)
 • Zobrazení přehledu PO na profilu kapitoly
  Rozšíření profilu Kapitoly o záložku Příspěvkové organizace, která byla doposud přístupná pouze z úrovně správcovské OSS.
 • Doplnění úvodní stránky profilu PO
  Pro státní a místně řízené příspěvkové organizace byl rozšířen profil o graf, který porovnává v jednotlivých letech vývoj výnosů a nákladů (vždy součet hlavní a hospodářská činnost).
 • Nové exporty PDF
  • Výkaz Příloha
  • Rozpočet – všechny rozklikávací rozpočty
  • Příspěvkové organizace
  • Monitoring a audit pro algoritmy SIMU i Přezkum hospodaření
 • Změna konceptů odkazovaní na jednotlivé stránky webu Monitor
  Nově lze odkazovat na jakoukoliv záložku první a druhé úrovně (tj. např. Účetní závěrky / Rozvaha), na jakémkoliv profilu. Zároveň lze odkazovat na jednotlivé číselníky v datovém katalogu.

Změny ve verzi 2.2:

 • Změna čerpání dat státního rozpočtu (Státní Monitor) z dat výkazu Fin 2-04U nad data z modulu RISRE systému IISSP
 • Doplnění Globálního reportu a dalších reportů do Analytické části do sekce Finanční reporty / Státní organizace
 • Změna struktury publikace zdrojových dat – číselníky i transakční data
 • Nástroj pro procházení číselníků uživatelem na webu, např. číselník účetní jednotky
 • Nahrazení aplikace RARIS rozšířením profilu jednotlivých obcí o záložku Atributy organizace

Změny ve verzi 2.1:

 • Publikace číselníků (kmenových dat) dle požadavku OpenData
 • Vyhledávání v rámci všech ÚJ
 • PDF exporty účetních výkazů na profilech oragnizací
 • IView pro organizace
 • Odfiltrování fondů v reportech Státní organizace
 • Drobné designové úpravy

Změny ve verzi 2.0:

 • zpřístupněna analytická část portálu, která umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting
 • agregované rozpočtové informace na úrovni krajů i celé územní správy

Změny ve verzi 1.1: