MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Pro navigaci do jednotlivých oblastí portálu použijte pravý panel. Více

Výdaje státního rozpočtu v roce 2017

Vývoj výdajů v letech dle odvětví - Skupiny (v mil. Kč)

Státní Monitor

Celkové výdaje za rok 2017

302 985 600 tis. Kč

Celkové příjmy za rok 2017

307 665 906 tis. Kč

Bilance za rok 2017

4 680 305 tis. Kč

Více o státním rozpočtu

Územní Monitor

Mapa ČR Středočeský kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj

Porovnání obcí | Regionální rady

Vyhledávání obcí a organizací

 

Chcete podrobnější informace?

Více najdete v analytické části

 

Vývoj státního rozpočtu a dluhu k 31. 3. 2017 (v mil. Kč)

TOP 5

Státní Monitor

Největší výdaje

Sociální dávky 5410 - Sociální dávky

Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení (i do zahraničí), tj. dávek zahrnutých do pododdílů odvětvového třídění 411 až 418, paragrafu 4195 a příp. i paragrafu 4199 a podpory v nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 4210. Nezahrnuje zásadně platby charakteru návratných půjčených prostředků obyvatelstvu. Patří sem i výsluhové náležitosti podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 132 až 137), odbytné (§ 138 a 139), odchodné (§ 140) a úmrtné (§ 141), a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 až 163), odchodné (§ 155 a 156), úmrtné (§ 164) a úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu (§ 164a odst. 1).
132 309 859 tis. Kč
Neinvestiční transfery krajům 5323 - Neinvestiční transfery krajům

Zahrnuje dotace poskytované krajům jiné než v položce 5324. Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným kraji prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů krajům); k tomu v náplni seskupení položek 52.
34 432 039 tis. Kč
Neinvestiční transfery fondům sociálního 5314 - Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění

16 445 442 tis. Kč
Neinvestiční transfery vysokým školám 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám

Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám.
14 078 152 tis. Kč
Neinvestiční transfery státním fondům 5312 - Neinvestiční transfery státním fondům

Zahrnuje transfery fondům zřízeným podle zákona o rozpočtových pravidlech.
10 701 359 tis. Kč

Krajský Monitor

Aktiva na obyvatele Pro výpočet je použit součet aktiv všech obcí, DSO, příspěvkových organizací a krajského úřadu v daném kraji

Karlovarský 299 tis. Kč
Plzeňský 250 tis. Kč
Jihočeský 240 tis. Kč
Vysočina 234 tis. Kč
Jihomoravský 231 tis. Kč

Obecní Monitor

Aktiva na obyvatele

Modrava 8 285 tis. Kč
Horní Paseka 1 896 tis. Kč
Boží Dar 1 749 tis. Kč
Malé Březno 1 723 tis. Kč
Hamr na Jezeře 1 654 tis. Kč