Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2016

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2016

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 170 400 tis. Kč

Výdaje 359 961 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 170 400 tis. Kč

Výdaje 360 761 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 180 244 tis. Kč

Výdaje 351 654 tis. Kč

Plnění rozpočtu

97,48 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 539 165 150
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 140 564 293
Všeobecná pokladní správa 132 727 218
Ministerstvo vnitra 60 624 635
Ministerstvo zemědělství 54 989 362
Ministerstvo dopravy 54 408 771
Ministerstvo obrany 45 670 817
Státní dluh 40 653 886
Ostatní 151 039 386
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

Podřízené příspěvkové organizace - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

Sumáře účetní závěrky - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o peněžních tocích všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o změnách vlastního kapitálu všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet - Státní úřad pro jadernou bezpečnost