Ministerstvo pro místní rozvoj

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2016

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2016

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 8 693 011 tis. Kč

Výdaje 13 407 359 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 8 693 011 tis. Kč

Výdaje 15 291 039 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 14 682 794 tis. Kč

Výdaje 16 782 229 tis. Kč

Plnění rozpočtu

109,75 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 539 165 150
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 140 564 293
Všeobecná pokladní správa 132 727 218
Ministerstvo vnitra 60 624 635
Ministerstvo zemědělství 54 989 362
Ministerstvo dopravy 54 408 771
Ministerstvo obrany 45 670 817
Státní dluh 40 653 886
Ostatní 151 039 386
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Podřízené příspěvkové organizace - Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Sumáře účetní závěrky - Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o peněžních tocích všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o změnách vlastního kapitálu všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet - Ministerstvo pro místní rozvoj