Ministerstvo životního prostředí

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2016

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2016

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 9 225 717 tis. Kč

Výdaje 9 443 768 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 10 925 717 tis. Kč

Výdaje 11 152 166 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 15 533 591 tis. Kč

Výdaje 6 438 007 tis. Kč

Plnění rozpočtu

57,73 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 404 363 913
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 116 440 736
Všeobecná pokladní správa 93 006 804
Ministerstvo vnitra 38 696 976
Státní dluh 38 097 280
Ministerstvo dopravy 28 753 979
Ministerstvo obrany 28 731 453
Ministerstvo zemědělství 27 492 520
Ostatní 107 352 129
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Ministerstvo životního prostředí

 

Podřízené příspěvkové organizace - Ministerstvo životního prostředí

 

Sumáře účetní závěrky - Ministerstvo životního prostředí

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Ministerstvo životního prostředí

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet - Ministerstvo životního prostředí