Národní technická knihovna

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

61387142

Sídlo

Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 - Dejvice

Zřizovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Národní technická knihovna, IČO 61387142

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Národní technická knihovna, IČO 61387142

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel SPO
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 1. 6. 2017
Vyjádření
 
 

Finanční výkaz - Národní technická knihovna, IČO 61387142