Česká filharmonie

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

00023264

Sídlo

Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1

Zřizovatel

Ministerstvo kultury

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Česká filharmonie, IČ: 00023264

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletní. - Česká filharmonie, IČ: 00023264

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel SPO
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 14. 6. 2017
Vyjádření Souhlasíme s protokolem.
 
 

Finanční výkaz - Česká filharmonie, IČ: 00023264