Ministerstvo životního prostředí

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2015

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2015

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 7 326 191 tis. Kč

Výdaje 9 411 907 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 35 006 394 tis. Kč

Výdaje 37 694 247 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 43 225 046 tis. Kč

Výdaje 39 038 701 tis. Kč

Plnění rozpočtu

103,57 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 533 422 050
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 143 667 575
Všeobecná pokladní správa 125 877 043
Ministerstvo dopravy 73 683 362
Ministerstvo vnitra 62 887 497
Státní dluh 53 193 700
Ministerstvo zemědělství 48 286 415
Ministerstvo obrany 47 342 011
Ostatní 208 961 936
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Ministerstvo životního prostředí

 

Podřízené příspěvkové organizace - Ministerstvo životního prostředí

 

Sumáře účetní závěrky - Ministerstvo životního prostředí

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o peněžních tocích všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o změnách vlastního kapitálu všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Ministerstvo životního prostředí

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet - Ministerstvo životního prostředí