Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

71294571

Sídlo

Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Zřizovatel

Ministerstvo zemědělství

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o., IČO 71294571

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o., IČO 71294571

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel SPO
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 28. 6. 2016
Vyjádření
 
 

Finanční výkaz - Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o., IČO 71294571