Zemský hřebčinec Písek s.p.o.

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

71294562

Sídlo

U Hřebčince 479/2, 397 01 Písek

Zřizovatel

Ministerstvo zemědělství

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Zemský hřebčinec Písek s.p.o., IČO 71294562

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Zemský hřebčinec Písek s.p.o., IČO 71294562

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel SPO
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 14. 6. 2016
Vyjádření
 
 

Finanční výkaz - Zemský hřebčinec Písek s.p.o., IČO 71294562