Institut pro veřejnou správu Praha

Meziroční vývoj výnosů a nákladů

Identifikace

IČO

70890293

Sídlo

Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

Zřizovatel

Ministerstvo vnitra

Sektor

13110 - Ústřední vládní instituce

Schválení účetní závěrky

Schváleno

 
 

Atributy organizace - Institut pro veřejnou správu Praha, IČO 70890293

 

Účetní závěrka Výkazy účetní závěrky, které byly zaslány do vyhláškového termínu uzavření zpracování v CSÚIS. Data jsou k dispozici ke konci každého čtvrtletí. - Institut pro veřejnou správu Praha, IČO 70890293

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha

Schválení účetní závěrky

Schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Schvalovací orgán Zřizovatel SPO
Stav schválení Schváleno
Datum schválení 29. 6. 2016
Vyjádření účetní závěrku schvaluji
 
 

Finanční výkaz - Institut pro veřejnou správu Praha, IČO 70890293