Zdrojová data - CSV

Pro jednotlivá období a jednotlivé výkazy jsou k dispozici datové soubory ve formátu CSV. V přiloženém souboru je přehled struktury CSV souborů a dále mapování jednotlivých polí z CSV na názvy elementů jednotlivých atributů v kmenových datech.

  Fin2-04U Fin2-12M Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Přehled peněžních toků Přehled o změnách VK
CSV 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014