Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2014

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2014

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 5 500 tis. Kč

Výdaje 244 016 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 5 500 tis. Kč

Výdaje 244 776 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 26 236 tis. Kč

Výdaje 202 268 tis. Kč

Plnění rozpočtu

82,63 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 519 682 711
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 140 046 248
Všeobecná pokladní správa 130 052 010
Státní dluh 55 894 685
Ministerstvo vnitra 55 793 233
Ministerstvo zemědělství 48 611 539
Ministerstvo dopravy 41 506 849
Ministerstvo obrany 41 069 410
Ostatní 178 951 468
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Podřízené příspěvkové organizace - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Sumáře účetní závěrky - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o peněžních tocích všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o změnách vlastního kapitálu všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže