Český úřad zeměměřický a katastrální

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2014

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2014

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 580 981 tis. Kč

Výdaje 2 756 230 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 584 469 tis. Kč

Výdaje 2 776 918 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 1 160 637 tis. Kč

Výdaje 2 826 373 tis. Kč

Plnění rozpočtu

101,78 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 519 682 711
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 140 046 248
Všeobecná pokladní správa 130 052 010
Státní dluh 55 894 685
Ministerstvo vnitra 55 793 233
Ministerstvo zemědělství 48 611 539
Ministerstvo dopravy 41 506 849
Ministerstvo obrany 41 069 410
Ostatní 178 951 468
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Český úřad zeměměřický a katastrální

 

Podřízené příspěvkové organizace - Český úřad zeměměřický a katastrální

 

Sumáře účetní závěrky - Český úřad zeměměřický a katastrální

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o peněžních tocích všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o změnách vlastního kapitálu všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Český úřad zeměměřický a katastrální

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet - Český úřad zeměměřický a katastrální