Analytická část portálu Monitor

Analytická část umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting. Přímo uživatel definuje výslednou podobu sestavy výběrem požadovaných dimenzí do rozpadu, ukazatelů a filtrů.

Součástí analytické části je i možnost analýzy dat formou grafické prezentace a export do formátů PDF a MS Excel.

Ukázka podoby a způsobu použití nástroje pro reporting v rámci analytické části:
Ukázka analytické části portálu Monitor

V případě, že do analytické části vstupujete poprvé, doporučujeme pro seznámení vyzkoušet nejprve následující reporty:

Bližší informace k možnostem nakládání s daty lze najít v na stránce O aplikaci.