Ministerstvo vnitra

Výdaje kapitoly dle odvětvového členění v roce 2013

Výdaje kapitoly dle druhového členění v roce 2013

Rozpočet kapitoly

Schválený rozpočet

Příjmy 6 762 545 tis. Kč

Výdaje 52 292 118 tis. Kč

Rozpočet po změnách

Příjmy 7 516 295 tis. Kč

Výdaje 55 118 684 tis. Kč

Skutečnost

Příjmy 7 177 217 tis. Kč

Výdaje 54 619 752 tis. Kč

Plnění rozpočtu

99,09 %

Přehled kapitol

Kapitola Výdaje
(v tis. Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 509 121 392
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 138 442 836
Všeobecná pokladní správa 124 442 619
Státní dluh 57 842 611
Ministerstvo vnitra 54 619 752
Ministerstvo zemědělství 52 347 719
Ministerstvo obrany 41 463 894
Ministerstvo dopravy 34 668 980
Ostatní 160 178 019
 
 

Podřízené OSS a Státní fondy - Ministerstvo vnitra

 

Podřízené příspěvkové organizace - Ministerstvo vnitra

 

Sumáře účetní závěrky - Ministerstvo vnitra

 

Sumář rozvah všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář výkazů zisku a ztráty všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o peněžních tocích všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

Sumář přehledů o změnách vlastního kapitálu všech OSS a příspěvkových organizací spadajících pod tuto kapitolu

 

Rozklikávací rozpočty - Ministerstvo vnitra

 

Odvětvový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro výdaje

Druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy

Souhrnný rozklikávací rozpočet

 

Státní závěrečný účet - Ministerstvo vnitra