MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Pro navigaci do jednotlivých oblastí portálu použijte pravý panel. Více

Výdaje státního rozpočtu v roce 2013

Vývoj výdajů v letech dle odvětví - Skupiny (v mil. Kč)

Státní Monitor

Celkové výdaje za rok 2013

1 173 127 823 tis. Kč

Celkové příjmy za rok 2013

1 091 863 396 tis. Kč

Bilance za rok 2013

-81 264 427 tis. Kč

Více o státním rozpočtu

Územní Monitor

Regionální rady

Kraje

Mapa ČR Středočeský kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj

Obce a DSO

Dobrovolný svazek obcí

Pokročilé vyhledávání obcí a DSO

Porovnání obcí

Vyhledávání všech účetních jednotek

 
 

Chcete podrobnější informace?

Více najdete v analytické části

 

Vývoj státního rozpočtu a dluhu k 30. 6. 2015 (v mil. Kč)

TOP 5

Státní Monitor

Největší výdaje

Sociální dávky 5410 - Sociální dávky 489 679 861 tis. Kč
Neinvestiční transfery krajům 5323 - Neinvestiční transfery krajům 80 567 393 tis. Kč
Neinvestiční transfery fondům sociálního 5314 - Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 53 686 719 tis. Kč
Úroky vlastní 5141 - Úroky vlastní 53 562 729 tis. Kč
Neinvestiční transfery státním fondům 5312 - Neinvestiční transfery státním fondům 40 456 289 tis. Kč

Krajský Monitor

Aktiva na obyvatele Pro výpočet je použit součet aktiv všech obcí, DSO, příspěvkových organizací a krajského úřadu v daném kraji

Karlovarský 276 tis. Kč
Plzeňský 217 tis. Kč
Jihočeský 206 tis. Kč
Jihomoravský 199 tis. Kč
Vysočina 193 tis. Kč

Obecní Monitor

Aktiva na obyvatele

Modrava 8 772 tis. Kč
Boží Dar 2 214 tis. Kč
Hamr na Jezeře 1 715 tis. Kč
Pomezí nad Ohří 1 387 tis. Kč
Petrůvky 1 356 tis. Kč