MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Pro navigaci do jednotlivých oblastí portálu použijte pravý panel. Více

Výdaje státního rozpočtu v roce 2012

Vývoj výdajů v letech dle odvětví - Skupiny (v mil. Kč)

Státní Monitor

Celkové výdaje za rok 2012

1 152 386 677 tis. Kč

Celkové příjmy za rok 2012

1 051 386 869 tis. Kč

Bilance za rok 2012

-100 999 808 tis. Kč

Více o státním rozpočtu

Územní Monitor

Regionální rady

Kraje

Mapa ČR Středočeský kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj

Obce a DSO

Dobrovolný svazek obcí

Pokročilé vyhledávání obcí a DSO

Porovnání obcí

Vyhledávání všech účetních jednotek

 
 

Chcete podrobnější informace?

Více najdete v analytické části

 

Vývoj státního rozpočtu a dluhu k 30. 6. 2015 (v mil. Kč)

TOP 5

Státní Monitor

Největší výdaje

Sociální dávky 5410 - Sociální dávky 481 121 533 tis. Kč
Neinvestiční transfery krajům 5323 - Neinvestiční transfery krajům 78 533 955 tis. Kč
Neinvestiční transfery fondům sociálního 5314 - Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 52 877 764 tis. Kč
Úroky vlastní 5141 - Úroky vlastní 51 586 010 tis. Kč
Investiční transfery státním fondům 6332 - Investiční transfery státním fondům 35 094 973 tis. Kč

Krajský Monitor

Aktiva na obyvatele Pro výpočet je použit součet aktiv všech obcí, DSO, příspěvkových organizací a krajského úřadu v daném kraji

Karlovarský 272 tis. Kč
Plzeňský 208 tis. Kč
Jihočeský 198 tis. Kč
Jihomoravský 190 tis. Kč
Vysočina 184 tis. Kč

Obecní Monitor

Aktiva na obyvatele

Modrava 8 247 tis. Kč
Boží Dar 2 320 tis. Kč
Hamr na Jezeře 1 701 tis. Kč
Pomezí nad Ohří 1 403 tis. Kč
Hodonice 1 309 tis. Kč